Skip to main content
Känner du till CAI – Det borde du - Collectia Sverige
Sebastian S. •
27/09/2023

Känner du till CAI – Det borde du

Artificiell intelligens (AI) har under många år varit en integrerad del av svenskarna vardag, även om vi kanske ofta inte är medvetna om det.

Med AI har vi möjlighet att utnyttja artificiell intelligens inom en rad olika tjänster som vi använder i vår vardag – allt från textskrivning till att lösa och beräkna komplexa problem. Allt detta grundar sig på den data som systemet har tillförts.

Collectia är ett av de mest erfarna inkassobolagen i branschen, och vi är även i framkant när det gäller att använda och dra nytta av artificiell intelligens. Detta medför flera fördelar för dig som kund, samt för gäldenärer som har skulder hos oss.

Läs också:

Vad är CAI?

På många sätt är Collectia ett traditionellt inkassobolag som hanterar alla klassiska åtgärder inom inkassoverksamhet. Detta inkluderar att skicka ut brev, ringa upp gäldenärer, planera räntor och avgifter, samt att använda kronofogde och domstolar när så behövs. Inkasso är i mångt och mycket ett hantverk som bygger på erfarenhet och kunskap om vad som fungerar bäst.

CAI står för Collectia Artificial Intelligence, vilket är vår egenutvecklade algoritm baserad på artificiell intelligens. CAI drar nytta av vår långa erfarenhet inom skuldindrivning och stöttar oss i vårt dagliga arbete med inkasso. CAI innehåller en stor databas med information om gäldenärer, skuldstorlekar, branschtrender, skuldtyper, beteendemönster, och mycket mer. Med detta kan CAI effektivt guida varje enskild skuld i rätt riktning och kan, om nödvändigt, snabbt anpassa processen för varje individuell inkassoskuld för att snabbare driva in kravet.

Fördelarna med vår artificiella intelligens

För många inkassobolag består arbetet av fasta ramar och fördefinierade steg, som till exempel första och andra påminnelsen, inkassovarningar och så vidare. Hos Collectia är dock angreppssättet till inkasso mer datadrivet.

Vi tror inte på att behandla inkassoärenden på exakt samma sätt. Vår erfarenhet visar tydligt att inga inkassoärenden är identiska, och det reflekteras också i vår metod. CAI, eller artificiell intelligens, stöttar och hjälper oss med detta angreppssätt i vårt dagliga arbete.

Fördelarna med CAI är många. Du kommer ofta märka att dina ärenden hanteras olika; vissa ärenden kräver många steg, medan andra kräver färre. Detta baseras på vad både vi och CAI bedömer som mest effektivt för ditt ärende.

Kan AI ta över inkasso?

AI är definitivt här för att stanna, och den förenklar och effektiviserar arbetet för oss, våra kunder (kreditorer) och gäldenärer. Men kan AI helt och hållet ta över inkassoarbetet?

För närvarande är inkassoprocessen hos Collectia inte enbart baserad på AI. Inkasso handlar framför allt om människor och deras ekonomiska situation. Det finns många aspekter att beakta innan inkasso kan automatiseras helt med AI.

Inkasso innefattar en rad personliga omständigheter och överväganden som måste bedömas och hanteras. Inom dessa områden är AI ännu inte på par.

Med Collectia får du en balans mellan vår gedigna erfarenhet och kraftfull artificiell intelligens.

Personlig dialog och effektiva digitala verktyg – den perfekta kombinationen

Collectia är mer än bara ett inkassoföretag med gedigen erfarenhet inom inkassobranschen. Vi är ett modernt IT-företag med egna utvecklare och handläggare. Trots att vi är ett IT-företag som tar till vara på innovativa digitala lösningar för att effektivisera indrivningsprocessen, lägger vi stor vikt vid mänsklig interaktion med gäldenärerna. Våra kompetenta medarbetare är Collectias främsta tillgång. De står för den direkta kontakten med våra gäldenärer, och ser till att alltid erbjuda en rättvis och respektfull upplevelse för de som har en skuld. Våra digitala verktyg hjälper och stödjer våra medarbetare i detta arbete – en oslagbar kombination enligt oss.

Denna ansats till inkasso, tillsammans med en omfattande databas, erbjuder våra kunder en kraftfull, digital och effektiv tjänst. Den drar inte bara nytta av artificiell intelligens, utan ger också en lättanvänd och överskådlig plattform för att starta, följa och avsluta inkassoärenden.

Är du nyfiken på hur Collectia använder AI i inkassohanteringen?

Vill du veta mer om vårt arbete med stora datamängder och artificiell intelligens? Tveka inte att kontakta oss redan idag.

Anmäl dig till nyhetsbrevet


Senaste inläggen