Skip to main content

Om Collectia

Collectia är ett ledande teknologiföretag som specialiserar sig på kreditförvaltningstjänster, inklusive kreditvärdering, fakturering, skuldindrivning, betalningshantering och datamonitorering. Med huvudkontor i Köpenhamn har vi åtta kontor över de nordiska länderna och Tyskland. Vi har över 300 dedikerade anställda och betjänar över 20 000 kunder över hela Europa.

Vi är en personalintensiv verksamhet i alla bemärkelser. Våra dedikerade medarbetare är vår mest värdefulla resurs. Medarbetarna inom Collectia-familjen utbildas till högsta standard och får kontinuerligt stöd och utbildning för att säkerställa att gäldenärerna får rättvis, professionell och respektfull behandling när de har kontakt med oss. Vi tror starkt på att investera i våra medarbetare gör all skillnad när det gäller att leverera bästa möjliga service till våra kunder och gäldenärer.

Vi använder oss av den senaste tekniken, inklusive artificiell intelligens, maskininlärning och beteendemönsterigenkänning, för att förbättra våra kreditförvaltningsprocesser. Vårt team av erfarna medarbetare erbjuder effektiva, precisa och pålitliga tjänster till våra kunder.

Collectia har ett gott rykte som en pålitlig och trovärdig partner inom kreditförvaltningsbranschen, baserat på vår stadiga hängivenhet till etiska affärsmetoder, teknologisk innovation och miljömässig hållbarhet. Oavsett om du är en borgenär som vill hantera dina finansiella risker eller en gäldenär som söker rättvis och respektfull behandling, erbjuder Collectia skräddarsydda lösningar som uppfyller situationens krav.

Utöver vår strävan att behandla individer i skuld rättvist och använda innovativa tekniklösningar är vi också engagerade i att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar ständigt efter att minska vår koldioxidavtryck genom att implementera hållbara metoder och teknologier inom hela vår koncern.

Det moderna inkassoföretaget

Intelligenta lösningar för dig och dina kunder

Trots våra 150 års erfarenhet är vi långt ifrån en dinosaurie i branschen. Vi är bland de ledande inkassoföretagen i Norden och använder modern AI-teknologi för att skapa dynamiska och situationsspecifika indrivningsprocesser för att säkerställa optimal skuldindrivning.

I kombination med våra erfarna skuldrådgivare, användarvänliga online-plattformar och moderna betalningsmetoder återhämtar vi kundernas pengar snabbt utan att det äventyrar kundrelationen.

Vår syfte

  • Att stödja en sund ekonomi genom att hantera inkasso på ett professionellt, respektfullt och rättvist sätt. Vi erbjuder fullständig transparens till både våra kunder och gäldenärer, och vi strävar efter att vara ledande inom digital utveckling med alla moderna kommunikationsplattformar och enkla betalningslösningar.

  • Att vara Europas ledande digitala, effektiva och rättvisa partner inom kreditvärdering och inkasso.

Värderingar

På Collectia arbetar vi utifrån fyra kärnvärderingar som genomsyrar vår vardag. Värderingar är ofta något man bara pratar om, men på Collectia lever vi efter dem.

Respectful

Respectful

Vi respekterar de personer som vi hjälper i deras nuvarande situation. Detta gäller för gäldenärer som vi ger råd om hur de ska hantera sin obetalda skuld och för kunder som litar på Collectia för att hjälpa dem att inkassera sina skulder. Vi skapar även ett positivt arbetsklimat för våra medarbetare som bygger på förtroende, jämlikhet och mångfald.

Passionate

Passionate

Collectias medarbetare är dedikerade och passionerade. De engagerar sig i sitt arbete och är entusiastiska. Vi vill att våra kunder ska känna vårt engagemang och därför är det viktigt att utbilda våra medarbetare för att utveckla rätt inställning och tillvägagångssätt.

Innovative

Transparent

Att vara transparent gör det lättare för medarbetare, kunder och gäldenärer att samarbeta om gemensamma mål. På Collectia tror vi också att transparens skapar relationer, ökar produktiviteten och bygger förtroende mellan människor.

Innovative

Innovative

Vi utvärderar ständigt våra processer och system. Vi är nyfikna på att hitta nya och bättre tillvägagångssätt, tänka annorlunda och vara i framkant av nya trender. Det visar sig i hur vi arbetar med data och digitalisering av processer, samt i vårt löpande optimeringsarbete.

En grönare Collectia

Att agera ansvarsfullt gentemot våra kunder och deras kunder, våra medarbetare, miljön och samhället i stort ligger djupt rotat i vår organisationskultur. Sedan 2016 har Collectia varit på en ambitiös expansionsresa. En resa som hittills har bestått av flera företagsförvärv utomlands och betydande tillväxt på den danska marknaden. Parallellt med resan och den bakomliggande expansionsstrategin, startade vi projektet ”En grönare Collectia”. Projektet syftar till att säkerställa att Collectia når sina mål på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi anser att det ger både mänskligt och affärsmässigt värde.