Skip to main content

Låt Collectia påminna glömska kunder!

En bra och snabb påminnelserutin är viktig för att er likviditet inte skall bli ansträngd, samt minska risken för att en kund blir en dålig betalare. Även ett företag som har en bra rutin för sin fakturering kan välja att låta Collectia hantera kravkedjan från påminnelse och framåt.

Det finns många fördelar, såsom en tredjepartseffekt, snabbare och automatiserade rutiner för påminnelse samt nästkommande steg i kravprocessen.

påminnelsetjänst

Det finns många fördelar

Rykkerservice_Step_1 - Inkassofirma Collectia

Du sparar tid på att skicka påminnelser själv

Rykkerservice_Step_2 - Collectia Inkassofirma

Ditt företags ekonomi förbättras

Rykkerservice_Step_3 - Inkassofirma Collectia

Påminnelseprocessen sköts av en erfaren partner

Få tid för att utveckla ditt företag

Med Collectia inkassotjänst får du pengarna från dina kunder i tid och hämtar fler pengar. Samtidig frigörs resurser som är bättre använda för att driva och utveckla ditt företag. Om din kund överskrider betalningsfristen för en faktura, skickar vi professionella inkassokrav via brev, SMS och e-post. Om kunden fortfarande inte betalar, kan din obetalda faktura automatiskt gå till vårt inkassoprocess.

Kunderna är olika

På Collectia tror vi inte att alla era kunder är lika. Vi tror inte heller att alla kunder skall krävas på samma sätt. I traditionell kravhantering blir det då ofta den mest kundvänliga rutinen som tillämpas även för de andra kunderna, vilket leder till onödigt långa och manuella åtgärder.

I vår Påminnelse- och Inkassotjänst kan vi anpassa åtgärderna efter era olika kundgrupper, så att varje kund krävs på det sätt ni anser vara mest effektivt samtidigt som vi inte behöver störa er med frågor i onödan.