Skip to main content
Fakturaservice-Collectia-Inkassofirma

Fakturatjänst

Låt Collectia skicka dina fakturor

Det finns många skäl till varför det är viktigt med bra rutiner för företagets fakturering. Några skäl som vi ser är bl.a.

 • Minskade kreditförluster vid snabbare och bättre uppföljning
 • Ökad likviditet då kredittiden minskar eller faktureringsintervallet ökar
 • Minskad administration kring fakturering och uppföljning
 • Lägre kostnader för hantering
 • Att kunna erbjuda de betalningsalternativ som marknaden efterfrågar

Hur fungerar det?

Fakturaservice Step 1

Fakturor skickas elektroniskt eller via vanlig post

Fakturaservice Step 2

Vi lägger ut betalningar och matchar din gäldenärbokföring

Fakturaservice Step 3

Om din kund inte betalar kan vi skicka en påminnelse

Du överlåter dina fakturor till Collectia som skriver ut, kuverterar och skickar dem elektroniskt eller med brev. Vi ser till att bokföra de registrerade insättningarna samt rättar och avstämmer ditt bokföring. Våra handläggare besvarar dina kundfrågor om betalning. Om din kund inte betalar inom förfallodagen kan vi skicka din sak till påminnelse och sedan inkassoförfarande enligt överenskommelse med dig. Vi arbetar enligt en gemensam debitorpolicy som vi utvecklar tillsammans med dig så du är säker på en tillfredsställande hantering av dina kunder.

Fakturaunderlag överförs till Collectia via en integrerad filöverföring eller via enkel registrering i vår klientwebb. I klientwebben följer ni enkelt hela er reskontra, i realtid, och med full insyn i alla åtgärder, brev och åtgärder.

Samarbejdspartner

Collectia erbjuder en komplett fakturerings- och betalningstjänst vilket omfattar bl.a. optimerade rutiner, samtliga faktureringsmodeller på marknaden samt en lägre och rörlig kostnad för hanteringen. Med vores fakturaservice kan ni erbjuda följande betalningsalternativ till era kunder.

 • Pappersfaktura i s/v eller fyrfärg

 • E-postfaktura

 • E-faktura B2C (internetbanksfaktura)

 • E-faktura B2B (EDI, Svefaktura m.fl.)

 • Autogiro

 • Kreditkortsbetalningar

 • Direktbanksbetalningar


Påminnelsetjänst

Låt Collectia påminna glömska kunder. Du frigör resurser som spenderas bättre på att driva och utveckla ditt företag.

Inkasso

Få en effektiv och smart inkassolösning som tar hand om dina dåliga betalare och obetalda fakturor.