Skip to main content

Vad är artificiell intelligens?

Digitaliseringen och utvecklingen av blixtsnabba datorer har under de senaste tio åren hjälpt till att bana väg för artificiell intelligens (AI). Men vad är det egentligen?

AI är ett område inom datavetenskap som arbetar med att utveckla intelligenta maskiner och programvara som tänker och reagerar som människor. Röstigenkänning, inlärning, perspektiv, planering och problemlösning är några av de områden som man strävar efter att efterlikna.

Man skiljer mellan två olika typer av AI: stark och svag. Svag AI hanterar system som kan leverera begränsade mänskliga handlingar. Ett exempel på detta är Amazons röstprogramvara, Alexa, som kan ändra numret på Spotify eller justera ljuset i ditt rum. Stark AI är å andra sidan system som faktiskt tänker och inte bara simulerar mänsklig intelligens. Hittills är stark AI bara en hypotes, eftersom den inte har uppfunnits ännu och man inte vet om den någonsin kommer att bli verklighet.

Collectia vs. traditionella inkassoföretag

Hos traditionelle inkassofirmaer følger inkassosager ofte et statisk og forudbestemt forløb, som man tror virker bedst. Denne metode tager hverken hensyn til debitortypen eller sagens omstændigheder, hvilket giver lange og ineffektive inddrivelsesforløb, som ofte resulterer i en ringere inddrivelse. Men hos Collectia gør vi tingene anderles.

I videoen kan du blive klogere på, hvordan kunstig intelligens og dynamiske inddrivelsesforløb gør det muligt for os at træffe de korrekte beslutninger på de rigtige tidspunkter i inddrivelsesforløbet. 

Inkasso som träffar målet – varje gång!

Intresset växer!

Du kanske inte märker det, men AI används redan kommersiellt idag och troligtvis i större utsträckning än du tror. Tekniken används bl.a. inom en rad olika områden som bildigenkänning, läkemedelsutveckling, sökmotorer, e-handel, självkörande bilar och mer. Artificiell intelligens hjälper också till att förbättra kundupplevelsen på flera av de onlineplattformar som du använder dagligen. Om du till exempel är en användare av musiktjänsten Spotify kan du ha upplevt att du föreslås nya låtar som passar din musiksmak.

Apples programvara för taligenkänning SIRI är också ett exempel på AI-teknik som används av många människor världen över. SIRI låter dig ställa frågor och få göra olika saker som att skicka meddelanden, lösa matematik, ringa telefonnummer etc. Så vi utnyttjar redan tekniken, oavsett om vi tänker på det eller inte.

AI-tekniken är omfattande och utsikterna är enorma. AI är förmodligen en av de tekniker som kommer att påverka affärer och vårt dagliga liv mest i framtiden. Både svenska och internationella företag har lagt märke till de många applikationsmöjligheterna, som i större utsträckning fokuserar på artificiell intelligens, maskininlärning och arbetet med big data. Collectia är inget undantag i detta sammanhang, eftersom vi tror att teknik kan gynna våra kunder och kunders kunder inom många områden.

Möt vår dataexpert, Cai

Vi vill presentera dig för vår kollega Cai (Collectia Artificiel Intelligence) – hen älskar data och älskar att lära sig nya saker. Cais roll i Collectia är att analysera och bearbeta data och kunskap som vi samlar om marknaden i vårt IT-system.

Cai analyserar stora mängder data och hen gör det blixtsnabbt. Baserat på de insamlade uppgifterna är det möjligt för Cai att bestämma hur vi ska sätta ihop den mest optimala återvinningsprocessen och samtidigt välja den kommunikationsform som den enskilda gäldenären föredrar. Vissa föredrar att få formella brev, medan andra är större anhängare av att kommunicera med oss ​​digitalt. Vi ser till exempel att särskilt unga individer välkomnar textmeddelanden som innehåller betalningslänkar som gör det enkelt och snabbt att få sin skuld ur världen.

Genom kombinationen av Cais kunskap, vårt inkassosystem, de senaste digitala betalningslösningarna och vår användarvänliga självbetjäningslösning för dina kunder, har vi höjt lyckandegraden och effektiviteten till en nivå som traditionella inkassobolag inte ser.

Fördelen för dig som kund är att vi kan hämta in dina utestående fordringar snabbare, bättre och mer professionellt, när vi kommunicerar med din kund via kommunikationsformer som din kund föredrar. Dessutom kan Cai ge rekommendationer i samband med en eventuell juridisk process. Här kan Cai ge sitt bud på resultatet av en rättegång, så att vi tillsammans kan fatta rätt beslut för dig i den fortsatta återhämtningsprocessen.

AI och maskininlärning är inte bara något vi pratar om på Collectia. Det är faktiskt något vi jobbar med dagligen. Cai blir smartare dag för dag, och det gör vi också – till förmån för både våra kunder och betalare.

CAI - Collectia Artificial Intelligence - Kunstig Intelligens Inkasso 2023

Drivs framtidens inkasso av AI?

Arbetet med artificiell intelligens inom branscher är en kontinuerlig process som över tid kommer att resultera i skapandet av allt mer avancerade IT-lösningar. Inkassobranschen är inget undantag. Här söker inkassoföretag teknik som kan ge bättre kundupplevelser, effektivisera kundresan och förbättra den totala inkassot med hänsyn till den enskilda gäldenären.

Inledningsvis fokuserade flera företag i branschen på att optimera kravhanteringsprocessen genom att analysera big data och implementera mästare / utmanare-program för att identifiera de mest effektiva återvinningsprocesserna baserat på gäldenär och ärendetyp.

Nu har fokus flyttats till utveckling och användning av tekniken bakom chatbots, inklusive virtuella agenter, för att effektivisera ärendehantering i återställningsprocessen samt för att automatisera kommunikationsflödet.

Virtuel Inkassoagent

Virtuell kravhantering

En av de nyare uppfinningarna i AI-universumet är virtuella inkassobyråer (kombination av AI och chatbots), som kan kommunicera med gäldenärer och utföra fallrelaterade uppgifter.

Exempel på uppgifter som utförs av virtuell inkassobyrå:

  • Upprättande av avbetalningsplan
  • Upprätta anstånd med betalning
  • Presentation av ärendeinformation
  • Presentation av ärendeinformation
  • Svar på allmänna frågor

För närvarande är virtuella inkassobyråer bara på idénivå, men det är långt ifrån osannolikt att vi kommer att uppleva och se dem inom en snar framtid. Collectia och flera andra finansiella företag tittar redan på möjligheten att förverkliga detta som ett komplement till vår fysisa kundtjänst.

Är virtuella inkassobyråer framtiden?

Vi tror att nästa steg i arbetet med artificiell intelligens vid skuldåtervinning är virtuella agenter som med mänskliga egenskaper kan fungera som skuldrådgivare och förhandla om återbetalning oberoende. Framtidens virtuella agent kommer att vara en vidareutveckling av befintliga chatbots som finns i appar och på webbplatser idag. Det kommer att kunna simulera mänskliga känslor såväl som egenskaper och spela en viktig roll i återbetalnigsprocessen för inkassoföretag.

Chatbots, inklusive virtuella agenter, spelar en roll i den övergripande automatiseringen av callcenter och utgående avdelningar hos inkassoföretag, eftersom de kan kombinera maskininlärning med expertis baserat på erfarenheterna från riktiga inkassobyråer. Chatbots förvärv av vissa funktioner i återställningsprocessen kan potentiellt leda till följande fördelar:

  • Gäldenärer får 24/7 tillgång till en supportfunktion som kan svara på frågor och hjälpa användaren vidare i processen
  • Gäldenärer kan definiera föredragna kommunikationskanaler via den virtuella agenten tidigt i återhämtningsprocessen. Information som därefter kommer att inkluderas i den dynamiska återhämtningsprocessen för att förbättra möjligheten till återbetalning.
  • Gäldenärer kan prata om sina skuldproblem i en säkrare miljö, eftersom de inte pratar med en riktig person (vår erfarenhet visar att fler gäldenärer känner sig obekväma att prata om sin skuld).
  • Inkassobolaget kan automatiskt få information om gäldenärens beteende och omständigheterna i ärendet baserat på indikatorer som registrerats i intervjun. Det betyder att du kan identifiera och initiera situationsspecifika aktiviteter som att föreslå ett samtal från en riktig skuldrådgivare.
  • Den virtuella agenten kan identifiera situationer där mänsklig interaktion behövs. Agenten kan sedan presentera kontaktinformation till företagets supportcenter.

Vi tror att chatbots och virtuella agenter kommer att representera oumbärliga verktyg i återbetalningsprocessen för att kombinera digitala och traditionella kommunikationskanaler. Samtidigt ses tekniken som ett unikt sätt att utnyttja artificiell intelligens för att koncentrera mänskliga resurser i specifika aktiviteter inom procsessen för att öka den totala lyckandegraden och återbetalningsförmågan.