Skip to main content
Inkassobolag- fördelar och nackdelar med ett inkassobolag
Sebastian S. •
06/06/2023

Inkassobolag- fördelar och nackdelar med ett inkassobolag

Låt oss börja med att bekänna färg; vi är ett Inkassobolag – och har varit det sedan 1998.

Varför belyser ett Inkassobolag vilka fördelar och nackdelar ett Inkassobolag har – och är vår bedömning helt objektiv?

Svaret är ja – vi producerar naturligtvis inte något som vi inte står för, och vi känner till fördelar och nackdelar med ett Inkassobolag – jämfört med till exempel en inkassoadvokat.

Nedan ger vi vårt bästa bud på vilka fördelar och nackdelar ett inkassobolag har – och hur vi ger dig fördelarna från både det klassiska inkassobolaget och den klassiska inkassoadvokaten.

Vad är inkasso?

Inkasso är en process där du, ett inkassobolag eller en advokat utför en rad åtgärder för att säkerställa betalning för en eller flera obetalda fakturor. Inkasso utförs endast om en faktura överskrider sin betalningsfrist.

Inkasso kan innefatta mängd åtgärder såsom samtal, fysiskt besök hos gäldenären, utsändande av påminnelsebrev, utsändande av inkassovarning, registrering av debitor i RKI och Debitorlistan, påläggning av påminnelseavgift eller återvinning av debitor i kronofogdemyndigheten – alltså rättslig inkasso.

Inkasso är långt ifrån en specifik handlingsplan och gäldenärerna behandlas inte lika – det beror både på vilket inkassobolag du använder och vilka åtgärder som anses nödvändiga för att få hem pengarna.

Vad kan ett inkassobolag göra?

Ett inkassobolag kan driva in dina obetalda fakturor på ett professionellt sätt – oavsett om du har få eller många inkassomål.

Inkassobolaget använder sin erfarenhet från att hantera tusentals ärenden för att driva just dina fordringar och med de lagliga verktyg som finns tillgängliga, såsom samtal, personligt besök, påläggning av avgifter, kronofogdemyndigheten osv.

Befogenhetsmässigt finns det ingenting ett inkassobolag eller en inkassoadvokat kan eller får göra som du själv inte kan eller får göra.

Vilka är fördelarna med ett inkassobolag?

Det finns många fördelar med att använda ett professionellt inkassobolag istället för att hantera inkassoprocessen själv. De flesta svenska inkassobolag har ofta ingen annan primär aktivitet – än inkasso och därmed är deras primära syfte att få hem sina kunders pengar.

Fördelarna med att använda ett inkassobolag är ofta att:

  • Processen är oftast mer systematisk – och oftast kortare än om du själv skulle hantera inkassoprocessen.
  • De lagliga avgifterna läggs på korrekt.
  • De lagliga tidsfristerna följs korrekt.
  • En stor erfarenhet säkerställer att pengarna kommer in snabbare.
  • Gäldenären har ofta större respekt för ett inkassobolag eller en advokat.
  • Det är oftast billigare än om du själv skulle hantera processen.

Vad är fördelarna med ett inkassobolag – jämfört med en advokat (inkassoadvokat)?

Om du inte vill hantera inkasso själv, men istället låta en professionell partner ta hand om det i ditt företag, har du i Danmark grundläggande två alternativ: ett inkassobolag eller en advokat (inkassoadvokat).

Den överväldigande fördelen med ett inkassobolag – jämfört med en advokat – är att inkassobolagets enda aktivitet är inkasso och att få hem dina pengar. Advokater som hanterar inkasso (och därmed kallas inkassoadvokater) har oftast flera andra uppgifter i advokatverksamheten – och inkasso är ofta bara en av många uppgifter på ett advokatkontor, på samma nivå som att hjälpa till med skilsmässohandlingar, hjälpa till med fastighetsaffärer, osv.

Du bör också vara medveten om att det i praktiken ofta är en studentassistent, en advokatsekreterare eller liknande som hjälper advokaten med själva inkassoprocessen – och sällan en utbildad advokat som hanterar ditt ärende.

På ett inkassobolag är det oftast alltid specialiserade medarbetare som dagligen hanterar inkassoärenden.

Det finns grundläggande ingen skillnad i vilka lagliga åtgärder en advokat eller ett inkassobolag får utföra när det gäller inkasso. Enligt lagen får alla advokater hantera inkasso – och de som gör det kallas ofta inkassoadvokater.

Du bör vara medveten om att det inte är alla advokater som vill hjälpa dig med inkasso – om advokaten har valt att specialisera sig inom andra områden.

Det typiska scenariot är också att ett inkassobolag är billigare än en advokat – som ofta tar en fast pris eller timpris för hjälpen – oavsett utfallet av inkassofallet. Medan inkassobolag oftast har mer flexibla prismodeller, såsom prenumerationer, fasta prisavtal eller en no cure, no pay-betalning där det bara debiteras om du får din betalning.

Vad är nackdelarna med ett inkassobolag – jämfört med en advokat (inkassoadvokat)?

Precis som det finns tydliga fördelar med att använda ett inkassobolag jämfört med en advokat, finns det naturligtvis också vissa nackdelar som du som fordringsägare bör vara medveten om när du väljer inkassopartner.

Medan ett inkassobolag vanligtvis hanterar ett par hundra tusen ärenden per år och ofta har stor kunskap om inkassohantering, hanterar en typisk advokat vanligtvis betydligt mindre volymer av inkassoärenden.

Om du vill ha en mycket personlig dialog med din inkassoleverantör om vanligtvis mycket komplexa ärenden, t.ex. hyres- eller byggfrågor där den obetalda fakturan bara är en liten del av problemet, kan det ha klara fördelar att använda en advokat istället för ett inkassobolag. Här kan advokatens många juridiska kompetenser komma till användning, där juridiken kring inkasso ofta upphör.

Precis som med advokaten bör du vara medveten om att inte alla inkassobolag i Sverige kan eller vill hjälpa dig. Vissa inkassobolag har valt att fokusera på klienter med mycket stora volymer av inkassoärenden (vanligtvis 50+ inkassoärenden årligen), så om du har färre än detta antal kommer inkassobolaget vanligtvis inte att hjälpa dig.

Välj Collectia – och få ett inkassobolag som kombinerar det bästa från båda världar

I Sverige har du två alternativ för inkasso om du inte vill hantera det själv: ett inkassobolag eller en advokat.

Inkassobolaget hanterar vanligtvis många ärenden och har därför mycket kunskap om effektiv inbetalning och därmed lägre priser – medan advokaten oftast är specialiserad på mer komplexa fall och därmed vanligtvis tar en högre avgift för inkasson.

På Collectia har vi kombinerat det bästa från de två världarna och kan erbjuda alla företag inkasso på en hög professionell nivå – med låga priser och advokater som står redo om det behövs.

Sedan 1998 har Collectia hjälpt små och medelstora svenska företag med inkasso, oavsett antal ärenden de har. De flesta ärenden löser vi oftast utan advokatens hjälp – men om vi behöver juridisk hjälp under processen har Collectia ett starkt samarbete med en advokatbyrå som står redo att hjälpa till.

Vill du veta mer?

Om du önskar höra mer om inkasso och hur vi kan hjälpa ditt företag, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Anmäl dig till nyhetsbrevet


Senaste inläggen