Skip to main content
5 misstag ni vill undvika i inkassoprocessen - Collectia Inkassobolag
Sebastian S. •
26/06/2024

5 misstag ni vill undvika i inkassoprocessen

Vad är egentligen effektiv inkasso? Hur säkerställer man en effektiv inkasso? Och vilka åtgärder bör ert företag själv ta i inkassoprocessen?

Frågor kring inkasso är ofta många. Därför vill vi på Collectia inspirera genom vår bloggmiljö till att skydda er mot dåliga betalare och potentiella inkassofall. Samtidigt vill vi bidra till en bättre inkassoprocess för alla, oavsett om du sköter processen själv (så kallad egeninkasso) eller om ni anlitar ett inkassobolag.

På Collectia har vi hanterat dåliga betalare genom kravhantering och inkasso i många år. Därför vet vi hur god och effektiv inkasso går till, oavsett vilken bransch våra kunder arbetar inom.

I det här inlägget fokuserar vi på 5 saker i inkassoprocessen som ofta hindrar företag från att få tillbaka sina pengar.

1. Utskick av kontoutdrag

  Många företag, särskilt B2B-företag, skickar ut kontoutdrag till kunden. Detta används ofta som en vänlig påminnelse om en eller flera utestående poster. Om du aktivt använder kontoutdrag i din inkassoprocess, har det enligt vår erfarenhet inte stor effekt.

  Kontoutdraget bör ofta ses för vad det är; en mycket vänlig påminnelse som ofta inte har effektiviteten eller signalvärdet som en påminnelse har.

  2. Påminnelser utan påminnelseavgift

   Påminnelseavgift eller inte? Det varierar om företag lägger till en påminnelseavgift eller inte – men de flesta väljer dock att lägga till den lagstadgade påminnelseavgiften – och med god anledning.

   Det är vår uppfattning att påminnelseavgiften tydligt påverkar indrivningen. De kunder som egentligen har för avsikt att ytterligare försena betalningen väljer i högre grad att betala när räntor och påminnelseavgifter framgår av påminnelsen.

   Läs också: Effektiv påminnelsesprocess – Så säkerställer du att kunden betalar

   3. Ingen eller liten åtgärd

    Dåliga betalare som har viljan men inte förmågan att betala, skjuter ofta upp betalningen till de leverantörer som inte vidtar några eller mycket få åtgärder i inkassoprocessen. Sätt dig i kundens ställe; vem prioriterar du? Den leverantör som kontinuerligt följer upp med brev och samtal? Eller den kreditor som nästan inte tar någon kontakt? Så var ihärdig– det lönar sig.

    Förutom att vara konsekvent i inkassoprocessen är det också ytterst viktigt att det inte går för lång tid mellan varje åtgärd i inkassoprocessen; samtal, påminnelser och inkassoåtgärder. Det finns även en del betalningsfrister ni måste förhålla sig till och det är först när de passerats som ni får vidta nästa åtgärd.

    För lång tid mellan dina åtgärder visar en laissez-faire attityd. Detta kan resultera i att kunden prioriterar ner er jämfört med de kreditorer som är mer ihärdiga. 

    4. Hotfullt beteende

     Vi förstår att du som leverantör kan vara trött på kunder som inte betalar, och att situationer som dessa kan leda till frustration och maktlöshet. Men ett hotfullt beteende är sällan den mest effektiva lösningen för att få hem dina pengar.

     Samtidigt kan kunden lätt känna sig hotad eller provocerad när de är på inkasso, och kan därmed lätt bli upprörda eller spydiga i sin kommunikation. Det är viktigt att inte låta sig påverkas, utan istället behålla en god och konstruktiv ton.

     Var neutral och lyssnande mot din kund, och använd inte tomma hot såsom att hota med rättsliga åtgärder, polisanmälan, utlämnande av känslig personinformation och anmälningar till skuldregister. Fokusera istället på hur ni ska lösa situationen genom avbetalning, eller en tydlig tidsfrist. Att stoppa eller begränsa leveransen av tjänsten/produkten medan betalningen saknas är ett effektivt sätt att påskynda betalningen. 

     5. Ingen plan för inkassoprocessen

      Gör en plan med fasta ramar för att genomföra. Utan riktning och fasta ramar för hanteringen av era kunder som inte betalar är effektiv indrivning nästan omöjlig.

      Vårt klara råd är att ditt företag ska etablera helt fasta ramar för vem som hanterar er inkasso, när inkassot ska genomföras och vilka steg den bör innehålla.

      Ska vi hjälpa dig med effektiv inkasso?

      På Collectia har vi hjälpt små och stora företag i många år med att genomföra effektiv inkasso – oavsett storlek och antal ärenden.

      Vi effektiviserar din inkassoprocess. På detta sätt får du de bästa förutsättningarna för just dina inkassoärenden.

      Ta ett förutsättningslöst samtal med oss redan idag.

      Anmäl dig till nyhetsbrevet


      Senaste inläggen