Skip to main content
Känner du till de olika typerna av dåliga betalare - Collectia AB
Sebastian S. •
26/06/2024

Känner du till de olika typerna av dåliga betalare?

Det är viktigt att hantera olika typer av dåliga betalare på olika sätt för att optimera resultatet av era inkassoärenden, oavsett om ni själva eller ert inkassobolag sköter ärendet.

En dålig betalare är inte bara en dålig betalare. De kommer i många olika former och storlekar. Samtidigt spelar typen av betalare en stor roll för framgången i era inkassoärendenl.

Ett av de viktigaste stegen i inkassoprocessen och indrivningen av obetalda fakturor är att förstå era kunder. Genom att förstå era kunder/gäldenärer/dåliga betalare vet ni också hur fallet bäst bör hanteras.

I denna artikel fokuserar vi på de (övergripande) olika typerna av dåliga betalare och hur de bör hanteras individuellt.

På Collectia arbetar vi med en mängd olika person- och ärendetyper samt kategoriseringar av gäldenärer, som identifieras baserat på en lång rad parametrar. Denna artikel ger en generell översikt över de typer vi stöter på och interagerar med dagligen i vårt inkassoarbete.

Den glömska

Vi känner alla till den; den kund som får en faktura och sedan glömmer att betala den.

I många fall räcker det med en påminnelse eller ett sms – då blir fakturan betald.

Den glömska kunden är ofta lätt att arbeta med, och insatsen för att få hem pengarna är vanligtvis inte särskilt omfattande.

Läs också: Effektiv påminnelsesprocess – Så säkerställer du att kunden betalar

Drar ut på betalningen

Många företag och privatpersoner väljer, mer eller mindre medvetet, att dra ut på en betalning så länge som möjligt, ofta till dess att kreditgivaren påminner om sina pengar.

Orsakerna till detta kan vara många. Kanske är budgeten pressad, kanske har kunden oväntade utgifter eller kanske insåg kunden att det de köpt var dyrare än väntat.

Denna typ av debitor drar ofta ut på betalningen så länge som möjligt. Många personer i denna kategori betalar först när kreditgivaren eller dess inkassopartner kontaktar dem.

Insatsen här är ofta mer krävande och kan kräva en kombination av vänliga påminnelser och tillägg av påminnelseavgifter innan kunden betalar.

Har inte förmågan att betala

Tyvärr finns det ett ökande antal kunder som inte har förmågan att betala en faktura, av olika anledningar.

Kunder som saknar förmågan att betala är ofta villiga att göra det, och det är denna vilja ni behöver fånga för att säkerställa betalningen. Om kunden inte har förmågan, kan en lösning vara att erbjuda uppskov eller en avbetalningsplan. På detta sätt ökar du chanserna att skapa en dialog, ett engagemang och att få hem era pengar över tid.

Har inte viljan att betala

Personer som har förmågan men inte viljan att betala kräver ofta en del arbete från er som kreditgivare eller ert inkassobolag. Ofta har denna typ av debitor en rad (berättigade eller obefogade) skäl till varför en fordran inte bör betalas.

I dessa fall upplever vi ofta längre och mer komplicerade indrivningsprocesser – och i värsta fall behövs rättsliga åtgärder innan betalningen sker. Men finns betalförmågan går det för det mesta att få betalt, via övertalning och juridiska tvångsmetoder. 

Den “professionella skuldsättaren”

Den professionella skuldsättaren kännetecknas ofta av att de varken har viljan, förmågan eller önskan att betala sina skulder.

Den professionella skuldsättaren planerar i förväg om de avser att betala eller inte. När ordern placeras hos ditt företag är det redan bestämt.

Den professionella skuldsättaren kan vara särskilt svår att hantera – både för kreditgivaren eller anlitat inkassobolag.

Den professionella skuldsättaren är långt ifrån omöjlig att få pengar från – men vägen dit kan vara lång och kräva många åtgärder och processer.

Den professionella skuldsättaren är bäst att undvika från början och då det inte är första gången de inte betalar kan de oftas upptäckas genom att göra en kreditupplysning innan köp beviljas. Vi på Collectia hjälper er gärna att hitta en bra partner för kreditupplysningar.

Läs också: Tio tips för att undvika dåliga betalare

Anmäl dig till nyhetsbrevet


Senaste inläggen