Skip to main content
10 saker du bör veta om inkasso - Collectia Inkasso AB
Sebastian S. •
16/04/2024

10 saker du bör veta om inkasso

Varje dag upplever många företagare, både små och stora, att en faktura inte betalas. Orsakerna kan vara många – och det kan lösningen på problemet lyckligtvis också vara. Om företaget inte själv vill eller kan hantera problemet med den uteblivna betalningen och indrivningen från gäldenären, finns det möjlighet att få hjälp med inkasso – antingen hos ett auktoriserat inkassobolag eller en inkassoadvokat.

På Collectia hjälper vi varje dag hundratals företag med deras inkasso och utmaningar med att driva in obetalda fakturor. Men vet du allt du borde veta om inkasso? Här har vi samlat 10 saker du bör veta om inkasso – innan du börjar:

1. Inkasso är en process

  Inkasso är en process som kan startas efter att en gäldenär (din kund) har brustit i att betala en eller flera fakturor – eller avbetalningsplaner i samband med ett lån eller liknande avtal.

  Inkassoprocessen startas vanligtvis efter en avslutad påminnelseprocess, där kreditgivaren, eller ett ombud, har påmint om den uteblivna betalningen. Det är inte ett krav att gäldenären påminns innan inkasso i Sverige, men för de flesta fakturor och krav är det att rekommendera. Det finns dock krav på hur en påminnelse ska vara utformad och vilken avgift som får skickas ut.

  Hur inkassoprocessen fortsätter beror ofta på om du själv, ditt inkassobolag eller en advokat hanterar ärendet – och vad de anser är nödvändigt för att få hem dina pengar.

  Läs också: Påminnelsetjänst

  2. Inkassobolag, advokat eller du själv är de enda som får driva inkasso åt dig

   För att hjälpa andra företag med inkasso måste man vara ett auktoriserat inkassobolag, advokat eller vara kreditgivaren själv. Du får med andra ord inte låta vem som helst hjälpa dig med att driva in dina obetalda fakturor.

   Det finns ingen juridisk skillnad på om du själv, din advokat eller ett externt inkassobolag hanterar inkasso åt dig. Det är lagmässigt samma möjligheter, befogenheter och möjlighet att påföra samma kostnader. Men väljer du att låta en advokat eller ett inkassobolag sköta din inkasso, uppnår du en rad fördelar, såsom:

   • Alltid korrekt tillämpning av räntor, avgifter och diverse kostnader till gäldenären
   • Frigörande av tid och resurser hos ditt företags anställda
   • En starkare påtryckning genom att det är en expert som företräder er
   • Fokus på att driva ditt företag – inte att behöva påminna gäldenärer
   • Hjälp hela vägen – från första påminnelsebrevet till tingsrätten
   • Professionell behandling av dina kunder
   • Inkassotjänster drivna av data/erfarenhet
   • Onlineportal där du kan följa indrivningen

   Och många fler…

   3. Direkt till inkasso?

    Enligt svensk lag behöver man som fordringsägare inte skicka en påminnelse innan ett inkassokrav skickas ut (med vissa undantag för bl.a. Parkeringsböter m.m). Faktum är att om du företräder dig själv, behöver du inte ens skicka ett inkassokrav, du kan gå direkt till Kronofogden. 

    Om du däremot väljer att anlita ett ombud, en advokat eller ett inkassobolag, måste ett inkassokrav skickas först. 

    Däremot är det av olika anledningar ofta bäst att skicka både påminnelse och inkassokrav först. Det kommer både skapa en bättre relation till kunden om du successivt trappar upp nivån på kraven och har en positiv inställning, dvs. Att den uteblivna betalningen förmodligen var ett misstag. 

    4. Att stämma i tingsrätten är ett alternativ – men inte alltid den första och bästa lösningen

     Som fordringsägare har du alltid möjlighet att stämma en kund eller någon som har en skuld till ert bolag i tingsrätten för att få rätt. Det innebär att man inte väljer att gå via kronofogden. 

     I de allra flesta fall är det dock ett onödigt förstasteg som endast bör användas om kravet är tvistigt från första början. 

     Alla andra krav bör hanteras enligt normal inkassoprocess och om det blir tvistigt avgör man om man ska stämma i tingsrätten. 

     Anledningen till detta är att den absolut största delen av alla krav som skickas ut inte är tvistiga, och så länge gäldenären (den som ska betala) inte motsätter sig kravet är den ordinarie processen både billigare, snabbare och därme effektivare än att gå till tingsrätten. 

     Om ärendet däremot är tvistigt, det vill säga att gäldenären motsätter sig att betala (exempelvis för att de är oeniga om vad de ska betala, om varan/tjänsten levererats på ett felaktigt sätt eller liknande) måste en domstol ta ställning. Inkassobolag och Kronofogden får ej agera domare utan endast utkräva betalning och fastställa skulder om de ej är tvistiga. 

     Att stämma i tingsrätten är dels kostsamt, delvis osäkert och tar en hel del tid. Därav är det ofta större belopp som man väljer att tvista om. Men vissa väljer att tvista även om lägre belopp för att visa att man inte accepterar att kunder bestrider utan skälig anledning. 

     5. Påminnelse-, inkassoavgift och förseningsersättning

      Många företag är medvetna om att man som fordringsägare kan och får addera avgifter för en försenad betalning, en påminnelseavgift. Maxbeloppet är lagstadgat, och du får alltså inte påför högre eller fler avgifter. Samma sak gäller med inkassoavgiften. 

      Påminnelseavgiften är till för att täcka de kostnader som är förknippade med påminnelseprocessen – och är till för att signalera för gäldenären att kravets storlek ökar, ju längre tid betalningen uteblir.

      Vad färre företag tyvärr känner till är förseningsersättningen. Trots att EU införde regeln om förseningsersättning redan år 2013 – är det få företag som använder den. Förseningsersättningen är en avgift som ses som en kompensation för de extra utgifter som du kan ha haft i samband med att behöva skicka betalningspåminnelser till din kund. 

      Observera att förseningsersättningen är på 450 kronor och får ENDAST åläggas näringsidkare. Förseningsersättningen får åläggas när som helst i påminnelse- eller inkassoprocessen och ersätter de ordinarie påminnelse och inkassokostnaderna. Dessutom får man inte ta betalt för en ev. avbetalningsplan, utan det ingår. 

      6. Inkasso är effektivt – om det görs rätt

       Många har uppfattningen av att inkasso är dyrt och något som inte är någon mening med – och som inkassobolag får vi ofta frågan “lönar sig inkasso överhuvudtaget?” av bolag som inte är kunder än.

       Men inkasso behöver inte vara dyrt och är för det mesta väldigt effektivt, speciellt om du anlitar ett erfaret inkassobolag. Faktum är att du för det mesta får tillbaka hela fakturans värde. Det är också en garant för 

       Inkasso är en process med tydliga tidsramar och avgifter. Den är rättssäker men samtidigt dynamisk och du som fordringsägare kan ofta påverka hur du vill att dina kunder ska hanteras. 

       7. Ju snabbare, desto mer effektivt

        Vår långa erfarenhet och statistik visar att en avgörande faktor för om inkasso blir en framgångsrik process där du får dina pengar, är om du sätter igång inkassoprocessen snabbt efter att förfallodagen har överskridits.

        Vi kan tydligt se att ju längre tid du tar på dig att reagera på att en gäldenär som inte har betalat – desto sämre blir dina möjligheter att få hem dina pengar; gäldenären drar på sig ytterligare skulder, gäldenären avlider, gäldenären går i konkurs eller liknande omständigheter spelar in.

        Oavsett om du själv önskar stå för inkassoprocessen, eller om du väljer att en advokat eller inkassobolag ska stå för processen, är det avgörande att du reagerar snabbt.

        Vi rekommenderar att det maximalt går 10 dagar, från förfallodatum till påminnelse och inkasso.

        8. Inkasso löser inte alla ärenden – men…

         Inkasso är ingen garanti för att få dina pengar hem – oavsett om du själv, ett inkassobolag eller en advokat hanterar inkasso åt dig.

         Men lyckligtvis löses de flesta inkassoärenden framgångsrikt – antingen genom en fullständig betalning av kravet, genom en kort eller en avbetalningsplan – eller genom hjälp från tingsrätten, där du som fordringsägare erhåller en dom på ditt krav. Denna dom ger dig också möjlighet att ansöka om utmätning av gäldenärens egendom och tillgångar. På detta sätt kan du få täckt en del av ditt krav.

         9. Efter 3 år är det slut… eller?

          I Sverige preskriberas en normal fordran efter 3 år. MEN, om man som fordringsägare kontinuerligt kontaktar gäldenären och vidhåller kravet sker ett så kallat preskriptionsavbrott, och det är ytterligare 3 år till preskription. 

          Exempel på preskriptionsavbrott är att man skickar ett brev till folkbokföringsadressen med en uppmaning att betala, ett telefonsamtal där man säger att kravet om betalning kvarstår, om en delbetalning kommer in eller om man träffas och informerar om skulden. 

          Eftersom preskription avbrottet ska kunna bevisas är det dock viktigt att man kan styrka att det ägt rum, exempelvis genom kopia och dokumentation av utskick, inspelning av samtal eller annan bevisning. 

          10. Inkassobolag eller inkasso-advokat?

           Har du en eller flera obetalda fakturor, och önskar du nu att en advokat eller ett inkassobolag ska överta ärendet – men vet inte vilken lösning du bör välja?

           I Sverige finns det över 200 inkassobolag och betydligt fler advokater, som gärna hjälper dig med inkasso. Det är lätt att tro att en advokat har fler befogenheter eller möjligheter än ett inkassobolag – det är inte korrekt.

           Ett inkassobolag lever vanligtvis inte av annat än att indriva pengar för sina kunders räkning, och därför har de ofta effektiva och strömlinjeformade arbetsprocesser och system för inkasso. Inkassobolaget har varken fler eller färre befogenheter än en advokat.

           Anmäl dig till nyhetsbrevet


           Senaste inläggen