Skip to main content
Kreditpolicy – så utformar och tillämpar ditt företag en effektiv kreditpolicy
Sebastian S. •
18/10/2023

Kreditpolicy – så utformar och tillämpar ditt företag en effektiv kreditpolicy

Stöter du ibland på kunder som betalar sent, eller kanske inte alls?

Oavsett om du har erfarenhet av dåliga betalare eller inte, är en välutformad kreditpolicy nyckeln till att skydda dig mot sådana problem, oavsett företagets storlek. Detta garanterar en ökad ekonomisk stabilitet och minskar risken för ekonomiska förluster.

Genom att alla medarbetare (t.ex. inom bokföring, försäljning eller kundservice) följer en gemensam och enhetlig kreditpolicy kan ni minimera, eller kanske till och med helt undvika, förluster på kunder.

Vad innebär en kreditpolicy?

En kreditpolicy är en uppsättning regler som definierar villkoren för de krediter ni erbjuder era kunder. Med andra ord; vem får köpa vad på kredit hos oss?

Omfattningen av en kreditpolicy beror bland annat på företagets storlek, antal kunder och orderstorlek. Vissa kreditpolicys kan vara omfattande och detaljerade, medan andra är enklare – men ofta precis lika effektiva.

Varför en kreditpolicy?

Få tänker på det, men när du låter en kund lämna din butik utan att betala direkt och istället med en faktura i hand, har du beviljat kunden kredit. Detta medför en inbyggd risk. En risk att kunden inte betalar din faktura eller kanske betalar den för sent. Vilka konsekvenser kan det få för ditt företag?

Om ditt företag, precis som många andra, erbjuder fakturabetalning, bör ni införa en stringent kreditpolicy för att minimera risken för förluster och alltför stora uteståenden.

Konsekvenser av en svag kreditpolicy:

  • Ökad kreditrisk: Risken för uteblivna eller sena betalningar ökar, vilket kan påverka företagets likviditet negativt.
  • Försämrad kassaflöde: Om kunder regelbundet betalar sent eller inte alls kan företagets kassaflöde bli lidande.
  • Ökade administrativa kostnader: Mer tid och resurser kan behöva läggas på att hantera fordringar och påminnelser.
  • Förlorade inkomster: Uteblivna betalningar kan leda till direkta förluster.
  • Försämrat förtroende: Om många kunder betalar sent kan det vara ett tecken på att de inte tar sina åtaganden gentemot företaget på allvar.
  • Ökad risk för insolvens: Ett företag som inte får in betalningar i tid löper större risk att hamna i ekonomiska svårigheter.

Var börjar vi?

Det finns många sätt att börja när du ska implementera en kreditpolicy. Men vi rekommenderar att du börjar med att överväga kreditgivningsgränsen och vilka ni vill bevilja kredit.

Ska alla kunder beviljas kredit? Måste kunden ha varit kund i 1 eller 2 år för att få kredit? Om beloppet överstiger en viss summa, bör det då godkännas av en ekonomichef? Finns det specifika företagstyper och kunder som bör beviljas en annan kreditgräns? Hur mycket får en kund maximalt vara skyldig er innan kunden kan hämta nästa vara, och bör denna gräns vara densamma för alla, eller kanske högre för pålitliga kunder?

Kreditpolicys skiljer sig åt mellan olika företag, men ovanstående är bra frågeställningar att utgå ifrån när policyn ska utformas. En riskpolicy bör balanseras mot ditt företags riskbenägenhet och den (eventuella) extra arbetsbelastning som krävs för att följa kreditpolicyn och de uppsatta ramarna. Det är viktigt att ni kartlägger era risker och är medvetna om den förhöjda risken som stora uteståenden från få kunder kan medföra.

Många företag väljer att sätta en låg kreditgräns för nya kunder – en gräns som gradvis kan ökas när kunden beställer fler produkter och betalar i tid. Å andra sidan kan kreditgränsen sänkas om kunden regelbundet betalar för sent. Vissa kunder bör kanske inte erbjudas kredit alls om deras betalningshistorik inte motiverar detta.

Du bestämmer ramarna för din egen riskpolicy.

Inga branscher är lika – kom ihåg det när ni inför er kreditpolicy

Lyckligtvis är inga företag exakt likadana – och det gäller även för de flesta branscher.

Vi ser alltför ofta att många inte beaktar att vissa branscher har ett större kreditbehov än andra. Detta bör ni därför ha i åtanke när er kreditpolicy utformas.

Medan den fristående frisören kanske inte har stort behov av kredit kan hantverkaren med en stor personalstyrka behöva kontinuerligt införskaffa många och dyra produkter från ditt företag, och därmed behöva en högre kreditgräns.

Andra branscher kanske ser kreditgivning som en konkurrensfördel, som till exempel hantverkaren som kan köpa material och kanske till och med slutföra och fakturera uppdraget innan dessa ska betalas.

Kreditbedömning eller inte?

Bör alla företag behandlas lika eller bör välskötta företag ha fler fördelar när det gäller kreditgivning?

Kreditbedömningar är ett värdefullt verktyg när man kontinuerligt vill analysera kunders ekonomiska situation. I Sverige finns ett flertal företag med kreditbedömningstillstånd som man kan anlita för att göra enskilda och kontinuerliga kreditupplysningar på bolag och privatpersoner.

Med en kreditbedömning kan du avgöra vilken risk och riskprofil din kund bör ha. Och svaga finansiella nyckeltal kan kanske resultera i ingen eller begränsad kredit.

Kreditbedömning kan antingen göras för alla kunder eller kanske bara för dem där risken bedöms vara störst; utifrån bransch eller det totala inköpsbeloppet från kunden.

Hur följer vi kreditpolicyn?

En bra kreditpolicy är självklart värdelös om den inte efterlevs. Därför är det viktigt att ni etablerar fasta ramar och procedurer för hur kreditpolicyn ska efterlevs.

Det kan vara väldigt grundläggande; hur hanterar vi nya kunder? Ska någon särskilt godkänna att kunder beviljas kredit? Och hur hanterar butikspersonalen de kunder som har en skuld hos er?

De flesta bokförings- och ERP-program tillåter numera att du sätter en kreditgräns för en kund, så se till att utnyttja den funktionen. Om ditt bokföringsprogram saknar denna funktion, bör sälj- och butikspersonalen hålla sig uppdaterade om kundens utestående skulder innan nya varor skickas ut.
Vill du veta mer?

Skriv till oss via formuläret nedan. Du är också välkommen att ringa oss på 010-195 96 60 eller skicka ett e-postmeddelande till kontakt@collectia.se. Vi hörs!

Anmäl dig till nyhetsbrevet


Senaste inläggen