Skip to main content
Revisorns-raad-Saa-anskaffar-du-kapital-till-ditt-foretag-Collectia-Inkasso-Blogg
Sebastian S. •
12/01/2022

Revisorns råd: Så anskaffar du kapital till ditt företag

På Collectia älskar vi entreprenörer och egenföretagare – och är glada över att få arbeta med dem och deras företag varje dag.

Förutom att det är svårt, spännande och lärorikt att starta ett eget företag ger det stora samhällsvinster – ökad sysselsättning och ökade offentliga intäkter – när människor startar ett eget företag.

Trots att Collectia är ett inkassoföretag, som hjälper till att driva in obetalda skulder och fakturor åt våra klienter, vill hjälpa fler människor att bli företagare och ge dem som redan är egenföretagare hjälp och inspiration.

1. Låt dina kunder betala din tillväxt

Det billigaste sättet att starta ett eget företag på är att få kunderna att finansiera din tillväxt. Det är det smartaste sättet att undvika att ge upp aktier, ta lån eller investera för mycket ur egen ficka.

För att få kunderna att betala för din tillväxt måste du börja i liten skala – kanske med ett begränsat sortiment, mindre maskiner eller liknande – och låta kundernas omsättning hjälpa dig att finansiera dina löpande inköp av större och bättre maskiner, bredare sortiment och så vidare.

Processen kan vara långsam men det är det billigaste sättet att komma igång på, om inte ditt företag kräver stora investeringar från första dagen – till exempel krav på dyra licenser, utveckling och liknande.

2. Banken

Banker har historiskt sett varit den klassiska finansieringskällan när företag behöver kapital och finansiering.

Bankfinansiering kan ofta vara det snabbaste sättet att få finansiering – men räntorna kan vara höga och då särskilt i uppstartsfasen av ett företag.

Banken har ofta en rad olika krav på dig som företagare som att du måste lämna in en affärsplan, en budget och en etableringsbudget samt ofta en personlig garanti/skydd från företagaren om lånet inte kan återbetalas.

3. Skaffa en investerare

En tredje form av finansiering är att få med sig en investerare.

Investerare kan ofta bidra med mer än kapital som goda råd, ett bra nätverk och en hel del sparring.

Tänk dock på att de flesta investerare kräver en styrelseplats och därmed inflytande över ditt företag.

Få investerar i företag som inte har bevisat sitt värde eller har erfarenhet och därmed sällan i företag som inte har haft kunder, omsättning och liknande.

4. Undvik de 3 F:n – Friends, fools and families

I USA finn ett uttryck som heter “friends, fools and families”. En studie visar nämligen att 35-40 procent av amerikanska företags kapital kommer från vänner och familj – en grupp som amerikanerna har valt att kalla ”friends, fools and families” (vänner, dårar och familj).

Vi rekommenderar att du undviker vänner och familj när du söker kapital och finansiering för ditt företag. Ofta är vänner och familj inte professionella investerare, har ingen insyn i ditt företag och har mycket liten insyn i konsekvenserna av att låna ut pengar, vilket kan leda till bittra konflikter om du inte kan betala tillbaka det belopp du är skyldig.

5. En noggrann uppföljning av gäldenärer kan vara den bästa finansieringen

Många företag, både nystartade och etablerade, har ofta svårt att hantera sina kundfordringar – och det kan vara tungt för kassaflödet.

Ofta ser vi onödigt långa betalningsvillkor – och vi ser också företag som är dåliga på att följa upp när kunderna inte håller sina betalningsfrister.

Undersök om det är möjligt att korta ner dina betalningsfrister. Är betalningsfristen till exempel åtta dagar eller mer kan du undersöka om den kan kortas ner.

Detsamma gäller för uppföljning på utestående betalningar. Är ditt företag tillräckligt bra på att följa upp på när kunderna inte betalar? Om inte, se över hur du kan automatisera din påminnelseprocedur och få hjälp av din revisor, bokförare eller prata med ett inkassoföretag för att se om de kan hjälpa dig att skicka påminnelser, inkassovarningar och andra påminnelser – om betalningarna är försenade med mer än t.ex. 7 till 10 dagar.

Anmäl dig till nyhetsbrevet


Senaste inläggen