Skip to main content
Kontakta dina fordringsägare – det lönar sig - MittCollectia
Sebastian S. •
9. aug. 2023

Kontakta dina fordringsägare – det lönar sig

För många människor är ekonomi ett svårt ämne – och för många svenskar kan det också vara ett känsligt ämne om räkningar staplas upp och betalning inte är möjlig.

Orsakerna till en svag ekonomi kan vara många; brist på jobb, sjukdom, fel prioritering, oförutsedda utgifter och mycket, mycket mer.

Oavsett orsaken till en svag ekonomi är det viktigt att situationen tas om hand – även om situationen känns ohanterlig.

I det här inlägget fokuserar vi på konsekvenserna av att ignorera dina fordringsägare – och varför du ska kontakta dina fordringsägare, advokater och inkassoföretag om du inte kan betala allt eller något alls innan förfallodatum.

Orsak nummer 1: Det är dyrt att inte göra det

Nästan oavsett om dina obetalda räkningar kommer från en bank, ett privat företag eller ett inkassobolag – en sak är säker; Att ignorera dem är dyrt.

Det är dyrt för företag, och inkassobolag, att inte få sina pengar i tid – och ofta måste företaget lägga tid och resurser på att samla in pengarna. Därför tillåter lagstiftningen att påminnelseavgift, ränta, avgifter och inkassokostnader läggs på en fordran – något de flesta företag använder sig av.

Om du till exempel har en fordran på bara några hundra kronor – kan den med tiden lätt öka med flera hundra procent. Genom dialog kan du få tid och utrymme att betala.

Orsak nummer 2: Kronofogden (KFM) och betalningsanmärkningar

Om du ignorerar dina räkningar har företag och inkassoföretag möjlighet att skicka ditt ärende vidare till KFM. Utöver att det ökar kostnaderna radikalt innebär det också att du kan få en betalningsanmärkning. Tillskillnad från inkasso, som har sträng sekretess, är KFM en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst som frågar kan få information om dina skulder.

Det kan få stora långtgående konsekvenser för din ekonomi och ditt liv om du har en betalningsanmärkning. Exempelvis är du mycket begränsad att få lån, köpa på kredit, öppna ett abonnemang eller få ett hyreskontrakt. 

Orsak nummer 3: Utmätning

Som en konsekvens av att du hamnat hos KFM kan även utmätning bli aktuellt. Det innebär att KFM mäter ut (tar) kapital, lösöre (dvs. prylar) eller fastighet i din ägo. Vanligast är löneutmätning, vilket innebär att KFM kontaktar din arbetsgivare och ber dem sätta över en del av din lön till KFM istället.

Orsak nummer 4: Du riskerar att företaget inte kommer att göra affärer med dig

Om du har ett företag som inte betalar sina räkningar kommer dina leverantörer mycket snart att stoppa leveranserna till er. Det kan innebära att ni inte får tillgång till avgörande resurser för att kunna sälja de tjänster eller produkter ni saluför. På så vis hamnar ni snabbt i en ond spiral.

Orsak nummer 5: Hör av dig – de flesta företag och inkassobolag vill ha en dialog

Som gäldenär kan det vara svårt att få en överblick över sin ekonomi, och särskilt att ha de nödvändiga samtalen om den.

Därför väljer tyvärr många gäldenärer att, helt eller delvis, ignorera sina borgenärer – och inleder inte en dialog om sina skulder.

En bra dialog med dina fordringsägare (eller inkassobolag) är den bästa lösningen när du inte kan betala dina fakturor. Det innebär inte att du slipper betala eller att kostnader inte påförs, men du kommer få guidning i hur du ska prioritera och agera, du kan få anstånd för att komma i kapp eller lägga upp en avbetalningsplan. När du och fordringsägaren (eller inkassobolaget) har en överenskommelse som du följer får de inte gå vidare till exempelvis KFM.

Kom ihåg att det varken är pinsamt eller skamligt att vara öppen om din ekonomiska situation, så se till att ha en dialog om det.