Skip to main content

Lagar och regler du bör vara medveten om

Collectia arbetar enligt gällande regler och lagstiftning för inkassoindrivning i Sverige.

Här kan du läsa mer om de regler som reglerar området. Vi är medvetna om att det juridiska språket kan vara svårt att förstå, så om du har frågor om specifik lagstiftning efter läsning är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för närmare förklaring.

Du kan kontakta oss på 010-195 96 60 från måndag till torsdag mellan kl. 9.00-16.00.

Lunchstängt: 12.00-13.00.

Tillstånd enligt Integritetsskyddsmyndigheten

Collectia har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet i Sverige enligt Integritetsskyddsmyndigheten. Det innebär att vi får agera ombud för tredje part. Rent praktiskt betyder det att vi får företräda en kreditgivare och skicka inkassokrav och hantera inkassoprocessen åt dem.

Vad är god inkassosed?

Inkassolagen §4 stadgar att inkassoföretag måste utöva god inkassosed. Det innebär att vi ska behandla dig respektfullt och professionellt och inte använda metoder som tvång, hot eller liknande.

På Collectia strävar vi efter att möta dig på samma nivå och att vara neutrala i alla ärenden. Vi antar i grunden att den uteblivna betalningen är ett misstag och att en dålig betalare inte är en dålig kund. Vi gör vårt yttersta för att hitta en gemensam lösning som passar dig och din situation.

Måste inkasso varnas?

Nej, enligt svensk lag behöver vi inte skicka någon påminnelse eller varning efter att en faktura eller kredit förfallit för att få ett inkassokrav.

Om vår uppdragsgivare vill att vi skickar en påminnelse ,innan ett inkassokrav skickas ut, så gör vi det, men det är alltså inget vi måste göra.

Påminnelser kan skickas en eller flera gånger, men får endas avgiftsbeläggas med en avgift per ärende.

Vilka inkassokostnader kan jag förvänta mig?

Inkassolagen anger de lagstadgade kostnaderna som du kan bli pålagd i samband med inkasso. Utöver avtalad ränta som finns på fakturan eller i de allmänna villkoren för ditt köp finns lagstadgade avgifter för påminnelse, inkassokrav, kostnader och arvode för kronofogden, kostnader för utmätning, avgifter för avbetalningsplan och avisering. Avgifterna är reglerade och satta till maxbelopp. Det innebär att vi som inkassobolag inte får ta ut mer i avgifter och arvoden som belastar dig som gäldenär än det som satts av myndigheterna. Om ärendet behöver prövas rättsligt står parterna för sina rättegångskostnader om skulden överstiger ett halvt prisbasbelopp. Om skulden överstiger ett halvt prisbasbelopp blir den förlorande parten betalningsansvarig även för motpartern.

Vad är en betalningsanmärkning?

Om du inte betalar ett krav som ligger på inkasso riskerar du att det skickas vidare till Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM utfärdar då ett betalningsföreläggande som skickas ut per post till din folkbokföringsadress. Om du får ett betalningsföreläggande behöver du skriva under och skicka tillbaka det till KFM snarast. Därefter har du 14 dagar på dig att betala kravet, därefter faller ett utslag och skulden är fastställd. Då uppstår även en betalningsanmärkning, även kallat för ”prick i registret”. Om du inte svarar kommer KFM söka dig personligen via en delgivningsman som söker dig i hemmet, på arbetet, i skolan eller på adress som du förväntas bli funnen på.

En betalningsanmärkning baseras på utslaget men det är inte KFM som administrerar betalningsanmärkningarna. Det är kreditupplysningsbolagen, exempelvis UC, Bisnode, Creditsafe mfl. som gör. Dessa bolag har tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet och om du är en privatperson är de skyldiga att skicka en omfrågandkopia till dig med samma information som de lämnat till den de lämnat ut den till.

Vad är konsekvenserna av en betalningsanmärkning?

Att ha en betalningsanmärkning kan vara ett hinder för dig som söker jobb i företag som kontrollerar om du är registrerad som en dålig betalare. Dessutom kan det också ha konsekvenser för dig om du vill låna pengar eller göra avbetalningsplaner, till exempel om du ska:

  • Söka banklån
  • Teckna försäkringar
  • Teckna abonnemang
  • Köpa på avbetalning
  • Hyra en bostad

Hur blir man av med en betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkningen finns kvar även om du betalar kravet. För privatpersoner finns den kvar i 3 år från utslag och för företag finns den kvar i 5 år från utslag. Om du inte betalat din skuld under tiden kan ytterligare betalningsanmärkningar uppstå vid exempelvis utmätningsförfarande.

Du kan läsa mer om föreläggande och utmätning hos KFM

https://kronofogden.se/du-har-fatt-ett-brev/for-dig-som-har-fatt-ett-krav

Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar hos Integritetsskyddsmyndigheten (Fd. datainspektionen).

https://www.imy.se/privatperson/kreditupplysning/betalningsanmarkningar/